CURRICULUM VITAE

Ime i prezime

SINIŠA RANĐIĆ

Mesto rođenja

Čačak

Datum rođenja

10. septembar 1953. godine

Radno mesto

Redovni profesor u penziji

1990 – 1999

Asistent

Tokom asistentskog rada držao sam nastavu iz predmeta Programski jezici i Procesni računari. Kasnije sa držao sam nastavu i iz predmeta Računarski softver. 

1999 – 2001

Docent

U zvanje docenta izabran sam za užu naučnu oblast računarska tehnika. Držao sam nastavu iz predmeta Arhitektura i organizacija računara i Upravljački računarski sistemi.

2001 – 2006

Vanredni profesor

U zvanje vanrednog profesora biran sam za istu naučnu oblast. Pored pomenutih predmeta držao sam nastavu i iz Operativnih sistema, Paralelnih računarskih sistema i Računarskih VLSI sistema. 

2006 – 2018

Redovni profesor

U zvanje redovnog profesora pored računarske tehnike biran sam i za nastavnika za užu naučnu oblast telekomunikacije. Pored nastave iz pomenutih predmeta na osnovnim studijama držao sam i nastavu na master i doktorskim studijama. Iz predmeta Inteligentni senzori, Hardversko – softversko projektovanje.

Prethodne organizacije

1977 – 1990

Obrazovanje

Osnovna škola