Комуникације

Home > Комуникације

Комуникације

Пренос информација на даљину или телекомуникације су у ери општег технолошког напретка помало остале у сенци рачунарства. При томе се нажалост заборавља да широка примена рачунара, какву данас познајемо веома дугује телокомуникацијама. Јер да на том пољу нису остварени значајни технолошки искораци примена рачунара би била значајно мања. Потврду тога можемо видети на примеру Интернета и мобилне телефоније. Морамо признати да су промене које су у последње две деценије остварене на том плану утицале на промене у свету. А значајно су измениле и друштвене релације и функционисањe односа појединаца и група унутар друштвене заједнице.

На прелазу векова на плану телекомуникација дошло је до развоја Интернета и мреже мобилне телефоније. То је из темеља променило начин људске комуникације. Као надградња Интернету дошло је до развоја бежичних комуникационих технологија који омогућавају повезивање разних уређаја на Интернет. Најпознатија таква технологија је WiFi, која се базира на стандардима IEEE 802.11a/b/g/n. Развој полупроводничке технологије омогућио је да се прошири могућност коришћења електронских уређаја у праћењу и управљању објектима и процесима. Мала потрошња и могућност батеријског напајања омогућили су да се такви уређаји користе на удаљеним локацијама. То је захтевало развој одговарајућих комуникационих стандарда за њихово повезивање са надређеним системима. Један од таквих стандарда је IEEE 802.15.4 познат под индустријским називом ZigBee. Једна од важних последица коришћења овог и сличних комуникационих стандарда је могућност формирања тзв. PAN (Personal Area Netvork) рачунарских мережа.

комуникације

Дигиталне комуникације

Током ере развоја електронике и њеног утицаја на телекомуникације одвијао се процес преласка са аналогних на дигиталне комуникације. То је углавном било скривено од обичног корисника. Оно што је он могао да види био је бољи квалитет пренетих сигнала и већа поузданост током преноса. Може се слободно рећи да је овај тип телекомуникација готово у потпуности потиснуо тзв. аналогне комуникације.

Да би се илустровала примена електронике у телекомуникацијама приказаће се реализација једноставног амплитудног модулатора коришћењем диференцијалног појачавача. Детаљан опис је дат у документу TIM – Jednostavni amplitudski modulator.