O нама

Home > O нама

O нама

ТИМ Портал настао је из потребе да се представи рад групе ТИМ. Да се нешто исприча о нама.  Иницијално група ТИМ је још увек неформално тело које су формирали искусни инжењери. Идеја је да окружењу понудимо своје знање и искуство, које не нестаје приближавањем пензији или одласком у њу. Кренули смо амбициозно, са пуно елана пре четири године. Можда нас је мало омела пандемија корона вируса, али бар за нас резултати су видљиви. Можда јавност то није видела у правој мери. Међутим, ми сами смо задовољни. Јер смо сами себи показали да још увек можемо пуно тога да урадимо. А такође да можемо и даље да учимо и пратимо савремни технолошки напредак.

Наша првобитна намера била да окружењу понудимо наше конкретне услуге у областима у којима смо провели свој век. Међутим, како смо напредовали и стицали знања одлучили смо да део тог знања поделимо са окружењем. Тако је настао ТИМ Портал. А ово је прича о нама. 

о нама

Будућност ТИМ портала

Пошли смо од идеје да промовишемо идеју удруживања људи од струке. Идеја је првенствено била окренута ка искусним инжењерима. Пре свега пензионерима, који су се одласком у пензију нашли готово на маргини. Томе је допринела оријентација домаће привреде на коришћење страних технологија. У таквим условима искуство и знање стечено у прошлости и није нека препорука. С друге стране Србија се незнано зашто окренула информационим технологијама. Добри познаваоци ове области знају да са ових простора не долазе инфраструктурна решења. Послови који се овде обављају у оквиру сектора информационих технологија углавном не представљају нова софтверска решења. Углавном се ради о „крпљењу“ постојећег софтвера. И прилагођавању постојећих софверских решења новим захтевима примене.

С друге стране значајан део послова у области информационих технологија подразумева развој класичног апликативног софтвера. Такође, треба указати и на примену рачунара и рачунарских уређаја у области управљања. То подразумева делимично развој хардвера. А пре свега управљачког софтвера. Имајући то у виду важан сегмент садржаја ТИМ Портала треба да буде приказ алата за развој рачунарског хардвера и софтвера.