Пословни инкубатори

Home > Пословни инкубатори

Пословни инкубатори

Под пословним инкубаторима се подразумева посебно осмишљен приступ у оквиру кога се помаже почетничким фирмама (startup) да напредују. У оквиру пословних инкубатора таквим фирмама се нуди радни простор, менторство, образовање и приступ инвестицијама којима се подстиче рад оваквих фирми и самосталних предузетника. Приступ поменутим ресурсима подразумева ниже цене током почетних фаза развоја. Циљ је да се почетничким фирмама омогући да се развијају у што повољнијим условима. Коришћење ресурса инкубатора подразумева процес пријављивања за коришћење ресурса инкубатора. А такође, чланство у инкубатору је ограничено на одређени временски период.

Пословни инкубатори постоје од средине прошлог века. Од тада су еволуирали у различите форме. Ипак њихов заједнички циљ је промовисање раста фирми, а у склопу тога предузетништва и иновација. Према програмима рада пословни инкубатори се могу поделити на:

  • Академске институције – Многим пословним инкубаторима руководе универзитети или су везани за њих. Неки од тих инкубатора су оријентисани на рад са студентима, док други укључују и младе фирме.
  • Непрофитне развојне корпорације – Често непрофитне и владине агенције користе инкубаторе за стимулисање економског развоја. Овакви инкубатори су посебно оријентисани на фирме које су усмерене ка јавном благостању.
  • Профитни центри за развој имовине – Веће корпорације формирају инкубаторе за различите намене. Кроз такве програме нуди се инвестирање или финансирање удруживања, развоја технологије или проналажење партнерства.
  • Компаније са ризичним капиталом – Неке компаније које поседују ризичан капитал оснивају инкубаторе ка прилику да такав капитал инвестирају. Овакви инкубатори могу да улажу у почетничке фирме у замену за капитал.

По правилу инкубатори се могу прилагођавати потребама својих чланица. У основи инкубатори се понашају као пословни простор, с тим што имају додатну предност кроз нуђење образовног програма и менторства. Сходно томе процес пословне инкубације варира у зависности од потреба фирме која се налази у њему. У општем случају фирме могу остати у инкубатору онолико дуго којлико је потребно да се развије пословање на одрживом нивоу. Процес пријаве за чланство у инкубатору се обично састоји из неколико корака:

  • Пријављивање – Попуњава се пријавни формулар и дају се информације о фирми и њеном послу. Неки инкубатори траже и послован план (business plan) и организују дискусију о претходним пословним активностима предузетника.
  • Интервју – Интервјуи су по правилу кратки и тако осмишљени да се што брже сазна о искуству предузетника. Данас у то по правилу кратки видео позиви.
  • Пријем одлуке – Рок за добијање обавештења може да варира. У општем случају рок је врло кратак, јер је потребно пар седмица да инкубатор донесе одлуку о прихватању пријаве. Обично се пријава за финансијску подршку исказује након прихватања пријаве за чланство у инкубатору.

Предности пословних инкубатора

Погодности које пословни инкубатори омогућавају почетничким фирмама обухватају:

  • Уштеду у закупу – Инкубатор обично нуди заједнички радни простор по ниској цени. Захваљујући томе они фирмама омогућавају уштеду у оперативним трошковима у фази развоја пословања.
  • Развој уз учење – Најбољи пословни инкубатори фирмама нуде приступ мрежи ментора, тренера и образовних програма усмереним ка пословним иновацијама. Ментори су обично други предузетници, рачуновође, професионалци у сфери људских ресурса, анђеле инфеститоре, адвокате, истраживаче, итд.
  • Налажење средстава – Инкубатори често обезбеђују контакт са ризичним инвеститорима, који потенцијално желе да финансирају нове идеје. Чланство у инкубатору и прихватање фирме од њега, може да утиче на инвеститоре, јер представља доказ вештина предузетника који се инкубира.
  • Умрежавање са другим почетничким фирмама – Постоје више предности заједничког коришћења простора за почетничке фирме. То омогућава искоришћење предности заједничких ресурса, као што су комуналне услуге. Такође, боравак на истој локацији омогућава партнерство са другим фирмама.
  • Побољшање фокуса – Инкубатори нуде уређено окружење, које помаже фокусирање на сопствени посао. То помаже да се успоставе добре радне навике.

Недостаци пословних инкубатора

Поред низа предности, пословни инкубатори имају и неке недостатке, које треба размотрити. Приликом пријављивања за чланство у инкубатору треба имати у виду:

  • Посвећеност времена – Инкубатори нуде програме који имају релативно спор темпо. Због тога су они прави избор за фирме којима је потребно више времена за раст.
  • Ограничен приступ – Инкубатори имају различите нивое селективности. Они који имају вишу репутацију теже укључују нове фирме. Сходно томе процес пријављивања може бити веома ригоирозан код најзахтевнијих инкубатора.
  • Строги распоред – Програми рада инкубатора често захтевају стриктно присуство обукама, радионицама и друштвеним активностима. Иако то неким предузетницима одвлачи пажњу дато образовање може да буде непроцењиво, под условом да им је потребно и да то желе.

Подизање нивоа инвестиционог капитала

Веома мали број инкубатора обезбеђује фирмама почетно улагање у замену за капитал. Постоје три главна начина на ноје инкубатор може финансијски да помогне:

  • Уштеда – Већина инкубатора обезбеђује јефтине радне просторе и приступ менторима. Ове мере могу да уштеде новац младој фирми, што може да послужи као инвестиција.
  • Директно тражење – Инкубатори су обично у директној вези са анђеоским инвеститорима, ризичним инвеститорима и другим инвеститорима. У оквиру програма рада инкубатора тренери могу да упознају предузетнике са критичним изворима финансирања.
  • Пракса представљања – Кроз менторство, које пружају тренери инкубатора, усавршава се пословни план фирми, како би се привукли инвеститори. На тај начин се стичу знања како да се направи убедљива презентација и користи пословна пракса коју инвеститори очекују.

Већина инкубатора тражи добре идеје и почетничке фирме које могу да се развију за неколико година. Многи инкубатори се труде да помогну фирмама да изграде пословни модел. Међутим, неки инкубатори траже детаљан пословни план од кандидата за улазак у њега.

С друге стране поједини инкубатори се опредељују за одређене индустрије или академске програме. У том случају траже пословне идеје и фирме које теже ка тим областима. Нпр. инкубатор који финансира здравстева установа тражи фирме из сектора медицинске и фармацеутске индустрије. Данас велики број инкубатора укључује развој софтвера и професионалних услуга.

Наравно има инкубатора, посебно из непрофитног сектора, који фаворизују одређене групе. Нпр. укључују фирме, којима управљају жене, студенти, итд. Или примају фирме изван региона, па чак и из иностранства.

По правилу инкубатори се формирају за компаније и почетничке фирме у раном стадијуму развоја. Нпр. ако се тражи менторство и приступачан канцеларијски простор онда је инкубатор прави избор. Осим тога треба водити рачуна да ли је дугорочна обавеза практична за пословање фирме.

Избор инкубатора зависи од много фактора. При томе треба првенствено размотрити која врста подршке је потребна фирми. Ако је потребно изворно финансирање, треба имати на уму да само мали број инкубатора обезбеђује улагање у капитал фирме. Зависно од индустрије у којој делује фирма корисно је радити са тренерима који имају искуства у тој области.

Примери инкубатора

  • MIT – као један од најпознатијих светских иновационих центара MIT (Massachusetts Institute of Technology) не сматра се класичним инкубатором за фирме, али је узгајалиште (germinator), које омогућава младима да развију нове технологије на бази којих би могле да спрерасту у пословне активности. Ради се о активностима у веома раној фази развоја. Поред MIT овај иновациони центар је блиско повезан и наслоњен на истраживања која се реализују и на универзитетима Harvard и Yale.
  • IdeaLab – представља класичан пример инкубатора у америчком стилу у коме се идеје претварају у пословање кроз директну, дубоку и опсежну активност и циклус развоја пословања. За покретање инкубатора овог типа потребан је огроман капитал. Инкубиране фирме обезбеђују повраћај улагања изласком на берзу или продајом. Ова излазна стратегија није доступна у случају многих земаља у развоју и самим тим овако капитално интензивни програми могу бити ограничени.
  • Bandwidth Barn – овај инкубатор пружа пословну подршку и инфраструктуру за мала и средња предузећа у области информационо – комуникационих технологија у Western Cape у Јужноафричкој Републици. Ради се о инкубатору у коме се налазе и почетничке фирме, али и већ развијене фирме.
  • BusyInternet – и ово је инкубатор са мешовитим фирмама. Профитабилан је и популаран. Најпознатији је по својој флексибилности и по јавним услугама које нуди малим и средњим предузећима који се налазе у њему. Они су пионири приступа „широко и плитко“.
  • Regus – представља мрежу потпуно опремљених канцеларија и сала за састанке, које користе фирме свих величина и стања. Regus нема интегрисани социјални програм који би помогао малим и средњим предузећима да захтевају подршку и умрежавање са другим фирмама. Занимљиво је да овај систем инкубатора има своје канцеларије и у Србији и то на чак пет локација

Пословни инкубатори у Србији

На Порталу предузетништва постоји WEB страница са списком пословних инкубатора у Србији. Овај списак обухвата регионе Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије. За сваки од набројаних пословних инкубатора дате су основне информације – седиште, адреса и телефон. Такође, дата је адреса WEB презентације ако постоји.