Удруживање

Home > Удруживање

Удруживање

Удруживање је постало један од најважнијих услова у развоју човечанства. Буран технолошки развој и велика потреба за добрима утицали су да се људи удружују. Циљ је да у што краћем времену постигну одговарајуће резултате. Потреба за удруживањем је утицала да стварање истраживачких, развојних и производних заједница увелико прерасте просторне и временске оквире. Крај XX века је донео тренутну превагу неолибералног концепта друштвено – економских односа. Тежња ка што већем и што бржем профиту утицала да се за остварење тога циља тога не бирају средства. У склопу тога дошло је до стварања наднационалних конгломерата, какви су у прошлости били незамисливи.

удруживање

Удружујемо се, али локално

У овој рубрици ТИМ Портала нећемо се бавити светским аспектима удруживања. Циљ нам је да укажемо на значај удруживања на нивоу региона у оквиру једне земље као што је Србија. Кроз процес транзиције дошло је до нестанка многих великих привредних субјеката. Који су били главни стубови развоја некадашње Југославије, а у склопу тога и Србије. Не улазећи у оцену како су и да ли су ти привредни системи добро пословали мора се нешто констатовати. Пре свега да су многи од њих у свом саставу имали истраживачко – развојне центре. Тиме је развојно – производни процес био заокружен. С друге стране већина тих великих привредних система је имала кооперанте из редова тзв. малих и средњих предузећа. Што је стварало један разгранати развојно – производни – логистички – продајни систем. Нестанком великих привредних система дошло је до урушавања једног успостављеног ланца сарадње. Због тога је дошло до нестанка услова за широко деловање малих и средњих предузећа.

Данас се у Србији потенцира стварање и рад малих и средњих предузећа. Али то је у великој мери огранично непостојањем великих производних система који би били корисници њихових производа и услуга. Чак и да могу самостално да делују мала и средња предузећа имају ограничења у погледу развоја нових производа. Због тога је неопходно постојање малих истраживачко – развојних центара. Који би своје техничко – технолошко знање и искуство могли да понуде малим и средњим предузећима.

Место за ТИМ

На крају удруживање је неопходно, јер многи, чак можда већина данашњих система су резултат удружених активности људи из различитих струка. Сходно томе неопходно је да унутар једног система или мреже институција делују стручни људи. Који поседују знања, вештине и искуство које ће у суми да обезбеди нови производ или нову услугу.

Група ТИМ се управо налази на трагу стварања оквира за удруживање знања и искуства у различитим областима технике и технологије. Циљ је да окружењу у коме живимо и делујемо понудимо своје услуге.