Шта је ново на Порталу?

Home > News > Шта је ново на Порталу?

Шта је ново на Порталу?

Све време имам неки порив да се правдам што нисмо активнији. Уствари то се више односи на промовисање наших активности на Порталу. Могао бих да понудим сијасет „оправдања“. Али то не би, у најмању руку било фер. Јер ово је наша идеја и ми требамо да, кроз активности и резултате покажемо да смо јој привржени.

Пошто су наше тренутне активности углавном везане за развој IoT уређаја одлучили смо да читаоцима ТИМ ПОРТАЛА понудимо мало више информација везаних за ту област. На страницама Портала већ је писано о коришћену IoT уређаја. Пре свега са аспекта рачунарско – комуникационе платформе на којој се одвијају наше активности везане за примену IoT уређаја. Овог пута смо пажњу посветили рачунарској подршци развоју и реализацији IoT уређаја. Покушаћемо да читаоце упознамо са хардверским модулима који се данас најчешће користе у развоју и реализацији IoT уређаја. Ту ће свој место наћи и приказ најчешће коришћених развојних окружења намењених реализацији програмске подршке раду и коришћењу IoT уређаја.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *