Сарадња

Home > Сарадња

Сарадња

Иницијатива, какву заступа група ТИМ практично је неодржива без сарадње са другим институцијама и организацијама. Ту се пре свега мисли на:

   • Привредне субјекте;
   • Образовне институције;
   • Струковне организације;
   • Научно – технолошки парк Чачак.