ESP32

Home > ESP32

ESP32

Модул ESP32 је наследник модула ESP8266. Нови модул поседује доста нових функција од којих је најважнија комбинација Wi – Fi и Bluetooth бежичне комуникације. Такође, процесор на коме је базирана рачунарска подршка има два језгра. Разлика између ESP32 и ESP8266 може да се види на страници ESP32 vs ESP8266 – Pros and Cons.

Као и ESP8266 и овај модул се може наћи у више различитих верзија:

esp32

Спецификација

ESP32 интегрисано коло има следеће карактеристике:

   • Уграђени процесор има два језгра;
   • Има уграђену подршку за Wi – Fi и Bluetooth комуникацију;
   • Извршава 32 – битне програме;
   • Има 512kB RAM меморије;
   • Фреквенција радног такта може бити до 240MHz;
   • Модули могу да имају 30 или 36 контаката;
   • Располаже са широким скупом периферија, као што су: капацитивни прекидачи, A/D и D/A конвертери, UART, SPI, I2C интерфејси и друго;
   • Располаже са уграђеним сензором Холовог ефекта и сензором температуре.

Једна од најпопуларнијих верзија модула – ESP32 DEVKIT V1 DOIT има следеће карактеристике:

Број језгара

2 (Dual Core)

Wi – Fi

2.4GHz/150Mbits/s

Bluetooth

BLE (Bluetooth Low Energy) and legacy Bluetooth

Архитектура

32 бита

Учестаност такта

До 240MHz

RAM

512kB

Контакти

30 или 36, зависно од модела

Периферије

–        Капацитивни прекидач

–        A/D конвертор

–        D/A конвертор

–        I2C (Inter – Integrated Circuit)

–        UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmiter)

–        CAN 2.0 (Controller Area Network)

–        SPI (Serial Peripheral Interface),

–        I2S (Integrated Inter – IC Sound)

–        RMII (Reduced Media – Independent Interface)

–        PWM (Pulse Width Modulation)

За упознавање са контактима ESP32 може се прочитати упутство: ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use?

Програмско окружење

ESP32 може да се програмира коришћењем различитих програмских алата, као што су:

У случају Arduino IDE постоји софтверски додатака који омогућава да се ESP32 програмира помоћу овога програмског алата. Подешавање Arduino IDE за коришћење за програмирање ESP32  може да се нађе на следећим страницама:

Распоред контаката

ESP32 располаже са већим бројем контаката, који такође имају више функција у поређењу са ESP8266. Код ESP32 може да се дефинишу контакти који се користе за UART, I2C или SPI, само је то потребноподесити унутар програма. Ако се то не уради контакти ће се користити, као подразумевани (default).

Детаљније информације се могу наћи на страници: ESP32 Pinout Reference Guide.

ESP32 МОДУЛИ

ESP DUINO-32

ESP DUINO-32 је развојни уређај базиран на ESP-32 WiFi модулу. Са WiFi, Bluetooth 4.2, Ethernet, real – time пресликавањем и другим функцијама ESP DUINO-32 је компатибилан са свим верзијама Arduino уређаја за проширење.

esp32
ESP DUINO-32 modul

Карактеристике

Контролно коло:

Комуникација:

Напајање:

Потрошња струје:

Компатибилност

Радна температура:

Xtensa LX6 CPU

UART/EN/Ethernet/Bluetooth 4.2

DC 5V – 12V

 80mA

Компатибилан са Arduino

-40 дo +85oC

За рад са овим развојним уређајем потребно је да се користи процедура која је дата на страници ESP32 and Arduino setup. Код коришћења овог развојног уређаја треба изабрати ESP32 DEV Module, као радни уређај, као што је приказано на следећој слици.

esp32
Избор радног уређаја

Додатне карактеристике

ESP32 модул поседује унутрашњи RTC (Real Time Clock) модул. Захваљујући томе може се лако реализовати одговарајућа апликација. Без коришћења спољашњег RTC или NTP сервера. Апликација са унутрашњеим RTC може да ради и када ESP32 модул није повезан са рачунаром. За коришћење унутрашњег RTC мора да буде инсталирана библиотека ESP32Time Library за Arduino IDE.