INFOCA

Home > INFOCA

INFOCA

Апликација INFOCA намењена је за приказивање различитих информација о граду Чачку. За почетак оријентација је била на пружање информација о метеоролошким подацима. А у некој најширој верзији ту би требало да се нађу и различите сервисне информације.

Aпликација INFOCA настала је на темељима апликације METEOCA која је приказана на истоименој WEB страници. Апликацији се може приступити преко линка:

http://rasin.ddns.net/projects/infoca

Позивањем ове апликације на екрану се добија приказ као на слици.

infoca

На слици се виде четири информациона сегмента:

  • Сегмент са географским одредницама града Чачка – географска дужина и ширина на којој се Чачак налази, надморска висина и нормални атмосферски притисак.
  • Сегмент са временским одредницама града Чачка. У њему су приказани датум и тренутно време. Параметри који се односе на Сунце – време изласка, време заласка и трајање обданице. Параметри који се односе на Месец – у ком стању се налази, стање обасјаности и видљивост.
  • Сегмент са подацима о атмосферским подацима добијеним са три активне станице. Такође, дата је процена временске прогнозе у наредним сатима.
  • трећи сегмент садржи контролне тастере за избор графичких приказа понашања температуре, атмосферског притиска, релативне влажности и нивоа осветљаја за мерну станицу Cacak-1.

Информациони систем INFOCA може да прихвата податке о атмосферским параметрима са произвољног броја метеоролошких станица. Информациона структура система INFOCA приказана је на следећој слици.

infoca

Мерне станице су реализоване као IoT уређаји. Могући начини њихове реализације и конкретни уређаји који се тренутно користе у системо INFOCA биће приказани кроз посебне документе повезане са овом страницом. Подаци са мерних станица долазе на INFOCA WEB SERVER где се коришћењем одговарајуће WEB апликације смештају у базу података. Поменута WEB апликација омогућава презентацију запамћених података на захтева корисника. Поред података у табеларном облику корисници могу добити и одговарајуће графичке приказе података.