Линкови

Home > Линкови

Линкови

Могућност добијања ваљаних информација је један од најважнијих фактора доброг образовања. У прошлости су доминирале усмене и писане информације. Међутим и једна и друга, ма колико биле драгоцене, најчешће нису биле лако доступне. Интернет је све променио из корена. Одједном се могло доћи до битних информација готово тренутно. Није потребно трошити речи да би се показало шта је све донео Интернет на плану приступа информацијама. Међутим, мора се рећи да коришћење информација путем Интернета има и читав низ слабости. Пре свега може се говорити о поузданости онога што се преузима са Интернета. Јер постоји могућност да се на овај начин пласирају непроверене информације. Које могу довести у заблуду њиховог корисника. Ово је посебно опасно ако се то чини намерно. Други проблем може бити везан за селекцију информација.

Претраживањем Интернета може се доћи у ситуацију да вам коришћени претраживачи понуде огроман број извора који задовољавају ваше захтеве. Поставља се питање, које од понуђених извора користити. Треба имати у виду да савремени претраживачи све чешће користе најновија достигнућа на плахнју претраживања. Често се наводи да се користе методе вештачке интелигенције. Захваљујући томе може се очекивати да ће редослед навођења извора имати одређени степен релевантности информација. Међутим, може се десити да нека информација, која највише одговара нашим потребама, буде затрпана другим информацијама. Сходно томе још увек значајан фактор у долажењу до правих информација могу имати препоруке експерата.

Шта ми нудимо?

Имајући у виду наведене проблеме ми смо одлучили да окружењу понудимо линкове на информације које сматрамо да су релевантне. При томе ћемо се трудити да коринику укажемо зашто мислимо да се ради о правој информацији. Сходно томе за почетак смо одлучили да то буду информације за области из које имамо експетизу. За почетак ће то бити линкови на знања из области рачунарске технике. Касније ћемо навођење линкова проширити и на друге области. Друга област је образовање. У склопу тога корисници ће моћи да користе линкове на информације везане за све нивое образовања.