Машинство

Home > Машинство

Машинство

Производња и машинска индустрија (mechanical engineering), представљају стуб економије сваке нације и државе. Од њене развијености и стабилности, зависи просперитет друштва. Србија поседује значајне капацитете машинске индустрије. Aли су они у великој мери уситњени или разорени глобалним привредним променама на прелазу из XX у XXI век. Ако се погледа подручје Моравичког округа може се видети следеће. Некадашњи носиоци машинске индустрије попут “ФРА”, “ЦЕР”, “Слобода – апарати” и др., практично су на ивици егзистенције или више не постоје. Ревитализација машинске индустрије у Србији иде споро, тј. кроз тзв. “стране инвестиције” или кроз мала предузећа и занатске радње.

Општи трендови у модерној машинској индустрији и производњи су:

    • Аутоматизација процеса пројектовања што треба да доведе до стварања оптималних конструкција у техничком, економском и смислу употребљивости производа.
    • Аутоматизација и роботизација производње и монтаже, доводе до оптимизоване технологије, минималног шкарта, уједначености квалитета и скраћивања времена производње. Све чешће се помиње и пројектовани животни век производа и достизање тог циља.
    • Мултидисциплинарност или некада коришћени назив систем – инжењерство. Машинство укључујући мехатронику, симболизију да су линије разграничења између појединих техничких дисциплина све мања. Тј. на крају мора постојати неко, ко је у могућности да разговара и сарађује са грађевинцима, електроничарима, енергетичарима, информатичарима, итд.
    • Дистрибуирани процеси организације, пројектовања и производње – кроз максималну примену ИТ и Интернет комуникација. То омогућава да седиште робног произвођача – бренда, буде на једном континенту. А конструторски и технолошки кадар на другом (расути по свету), коначно производни погони и монтажа на трећем континенту.

Све ово има за последицу да кадрови морају да се стално усавршавају. Да буду спремни да у току свог радног века – прођу и кроз неколико технолошких револуција. Активности у вези CAD (Computer-Aaided Design), 3D (3D modeling), CNC (Computer Numerical Control), PLC (Programmable Logic Controller), DMS (Document Management System), итд., морају свима техничке струке – бити у фокусу образовања.

mechanical engineering

Шта даље?

Нека предвиђања наговештавају да ће у будућности, доћи до новог престројавања светске производње. Тј. да ће доћи до максималне примене аутоматизације и роботизације. Што ће довести до одсуства човека у производном поцесу. Тиме ће доћи до враћања производних ресурса на места одакле су изворно и потекли, тј. на запад и развијене земље.