Питања и одговори

Home > Питања и одговори

Питања и одговори

Активности којима треба да се бави група ТИМ подразумевају размену информација, како међу члановима групе, тако и са свим заинтересованим за њену делатност. Такође, у оквиру ове секције моћи ће да се постављају питања, односно добију одговори из стручних области којима се баве чланови групе ТИМ. Начелно ово неће бити размена мишљења какву нуде класични форуми. Али ако буде интересовања и ако порасте интензитет овакве комуникације ова рубрика може да прерасте у Форум групе ТИМ.