РЕФЕРЕНЦЕ

Home > РЕФЕРЕНЦЕ

РЕФЕРЕНЦЕ

Када се појединци или групе желе представити јавности резултатима свога раде, по правили наводе своје референце. По правилу то је списак послова који су успешно обављени. За привредне субјекте то су изграђени објекти, направљени уређаји или читави системи. У научно – истраживачкој сфери, поред реализованих истраживачких пројеката важне референце су и научни и стручни радови. Поготову они који су објављени у прстижним научним и стручним часописима. Поред тога што референце репрезентују достигнућа реализатора оне имају додатну функцију. На основу референци потенцијални комитент може да процени да ли је њихов власник погодан за пословну сарадњу. На бази референци може се сагледати искуство и стручност појединца или фирме у одређеној области.

reference

Група ТИМ, за сада углавном може да се представи референцама својих чланова. Што се тиче достигнућа на групном плану информације о њима могу да се нађу у секцијама овог Портала. Надамо се да ћемо у наредном периоду моћи да се и конкретнијим пословима.