Чланови тима

Home > Чланови тима

Чланови тима

Оснивачи

tim members

Дипломирани инжењер електротехнике у пензији. Рођен у Чачку 1953. године. Дипломирао на Електротехничком факултету завршио студије електронике. На Електротехничком факултету је магистрирао из области рачунарске технике, а из исте области стекао је докторат на Техничком факултету у Чачку. Радни век је провео у Институту “Михајло Пупин” у Београду и Техничком факултету/Факултету техничких наука у Чачку. Поседује велико искуство у пројектовању рачунарског хардвера и других електронских уређaја.

tim members

Дипломирани инжењер машинства, приватни предузетник. Рођен у Алексинцу 1960. године. Дипломирао на Машинском факултету у Београду, на смеру за производно машинство, специјалност CNC машине алатке.

Чланови

Слободан Ђукић

tim members

Дипломирани инжењер електротехнике, професор универзитета у пензији. Рођен 1950. године у селу Цикоте, општина Лозница, Република Србија. Електротехнички факултет, одсек за електронику завршио 1974. године. Постдипломске студије из области електронике завршио 1993. године на истом факултету. 

Докторску дисертацију из област електронике одбранио 1999. године на Техничком факултету у Чачку. Радно искуство стицао у Институту „Михајло Пупин“ у Београду (од 1974. до 1979. године), фабрика наменске производње „Слобода“ у Чачку (1979. до 1993. године), Факултет техничких наука у Чачку (1993. до 2018. године). Радећи у Институту, Фабрици и на Факултету стекао је велико искуство на пословима из струке.

Зоран Стаменковић

tim members

Зоран Стаменковић је рођен 1960. године у Врању. Дипломирао је на Електронском факултету у Нишу 1983. године као студент генерације. До 1990. године радио је као инжењер за обезбеђење квалитета у Еи – Микроелектроника, а након тога на Катедри за микроелектронику Електронског факултета у Нишу. 

Докторирао је 1995. године на тему приноса интегрисаних кола и, као наставник (доцент и ванредни професор), радио до 2001. године на Електронском факултету у Нишу. Објавио је више од 160 научних радова, као и три поглавља у монографији Computer Engieering Handbook у издању америчке издавачке куће CRC Press. Од 2001. године је истраживач у Институту за микроелектронику (IHP) у Франкфурту на Одри (Немачка), а од 2022. године је ангажован на Универзитету у Потсдаму (Институт за информатику) као предавач. Др. Стаменковић је био учесник више европских и националних научно-истраживачких пројеката чија укупна вредност прелази 10 милиона €. Члан је програмског одбора више научних конференција и управног одбора симпозијума DDECS. Регионални едитор је научно – техничког часописа Journal of Circuits, Systems, and Computers.