Activities

Dekartova misao Cogito ergo sum  u današnje vreme bi se mogla iskazati kao Radim, dakle postojim. Ako se tome doda i predstavljanje rezultata tog rada onda misao dobija potpuno značenje. A Web je pravi način da se spoji ugodno sa korisnim, tj. da se radi i drugima pokažu rezultati toga rada. Pojava Web je postala pravi izazov za sve koji žele da svoje aktivnosti (activities) predstave javnosti.

“Uspeh je umetnost prikazivanja”

Ova rečenica slobodno može da se smatra motom vremena u kome živimo. “Kupio” sam je slučajnim prisustvom predavanju jednog kolege. Bila je ispisana kao uvodni slajd u okviru video prezentacije, koju je koristio tokom predavanja. Nažalost značenje ove rečenice može biti dvosmisleno. U onom pozitivnom smislu iza nje stoji stav – Da bi se okruženje upoznalo sa tvojim radom nije dovoljno samo da je on kvalitetan. Treba znati predstaviti svoj rad i svoje kvalitete. Na suprotnoj strani ova rečenica se može protumačiti i kao – Dobrom pričom možeš kao uspeh predstaviti čak i nešto što je samo po sebi loše. Ovo pomalo liči na priču o optimisti i pesimisti i njihovom viđenju čaše u kojoj je sipana tečnost do polovine. Kao nepopravljivi optimista napred napisanu rečenicu gledam kao jedan od puteva ka predstavljanju sopstvenih kvliteta i rezultata svoga rada.

Moje aktivnosti u penzionerskim godinama ne razlikuju se mnogo od onoga čime sam se bavio dok sam bio aktivno zaposlen. Doduše sada sam u prilici da više radim ono što zaista volim i što me čini zadovoljnim. Znači i dalje se sve vrti oko istraživanja i obrazovanja. Istraživanja, jer je to ono što me je pratilo svih ovih inženjerskih godina. A što se tiče obrazovanja njime se bavim sa aspekta onoga što sam propustio da ostvarim kao nastavnik. Doduše tek sada ne mogu ništa da promenim. Ali bar mogu da iznesem svoje mišljenje.

Zato u okviru ovog segmenta prezentacije želim da sa okruženjem podelim svoja razmišljanja i rezultate svojih aktivnosti (activities). Biće mi drago da drugi od toga imaju koristi. A ako im se učini da sam na pogrešnom putu da mi na to ukažu.