Tour de Balkan

Prikazivanje svojih putešestvija na ovom portalu započeo sam pričama o putovanjima po Jugoslaviji. Nažalost, kako je to zemlja koje više nema moram da izvršim preraspodelu mesta gde će se ovi moji tekstovi naći. Nekadašnja Jugoslavija je bila centralna zemlja Balkanskog poluostrva. Logično da opisi putovanja po zemljama koje su nastale na temeljima Jugoslavije svoje mesto nađu na Balkanu kao odrednici.

Kad pomislim na putovanja uvek mi se po glavi mota misao – „Upoznaj svoju domovinu, da bi je više voleo“. I onda uvek sledi pitanje – koliko sam Srbiju zaista upoznao. Ako bi se gledalo virtuelno mogao bih slobodno reći da je prilično dobro poznajem. Zhavaljujući Internetu skoro da nema kutka Srbije u koji nisam zavirio. Međutim, to nije ono što me u potpunosti ispunjava. Naprotiv, rekao bih da i u ovim godina, imam dodatnu želju da i lično upoznam neke od najlepših predela Srbije. Ako ne i sve. Zato ću na ovim stranicama da napravim paralelu između onoga što sam video i onoga što bih voleo da vidim.

Balkan

Balkan ili Balkansko poluostrvo je oblast koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi. Naziv je dobilo po Balkanskim planinama koje se protežu od srpsko – bugarske granice sve do Crnog mora. Okruženo je Jadranskim, Jonskim, Sredozemnim, Egejskim, Mramornim i Crnim morem. Najviša tačka Balkana je vrh Musala (2925m) koji se nalazi na planini Rila u Bugarskoj. Mora omeđuju Balkansko poluostrvo sa zapada, juga i istoka, dok je granica na severu određena rekama Sava i Dunav. Dodatne informacije o Balkanu mogu se naći i na sajtu Britanica.

Mapa Balkanskog poluostrva

Ako se pokuša utvrditi koje sve zemlje ili delovi njihovih teritorija pripadaju Balkanskom poluostrvu naćićemo se u nedoumici. Posle raspada Jugoslavije i promena granica u Evropi, mnoge država se svim silama trude da sebe izmeste iz ove regije. Polazeći, od čisto geografskih odrednica mnogi će se iznenadtiti koje sve zemlje, makar delićem svoje teritorije pripadaju Balkanu. Pet država:

   • Albanija (>99%),
   • Bosnu i Hercegovina (>99%),
   • Bugarska (>99%),
   • Severna Makedonija (100%) i
   • Crna Gora (>99%)

Može se reći da gotovo celom teritorijom pripadaju Balkanskom poluostrvu. Procenat pripadnosti teritorije Balkanskom poluostrvu ostalih zemalja je sledeći:

   • Grčka – kopneni deo (80%).
   • Italija – okruzi Gorica i Trst (0.1%).
   • Rumunija – Severna Dobruža (5%).
   • Slovenija – jugozapadni deo (50%).
   • Srbija – bez Vojvodine (80%).
   • Turska – evropski deo (3%).
   • Hrvatska – južno od Save i Kupe, bez ostrva (54%).

Šta sam video na Balkanu

Ovaj pregled je napravljen radi kurioziteta. Mnogi žitelji zemalja koje su ovde nabrojane, pogotovu teritorija koje geografski pripadaju Balkanu i ne znaju da žive na poluostrvu. To mi daje argumentaciju da u svojim putopisima govorim o Balkanu kada se budem našao na pomenutim teritorijama.

Do raspada Jugoslavije ona i Grčka su bile dve najveće balkanske države. Kada sam počeo razmišljati o svojim putovanjima po Balkanu utvrdih da je moje upoznavanje sa Balkanom počelo dosta kasno. Ako ne računam Jugoslaviju. Uglavnom se to svodilo na dva boravka u Grčkoj i jedan Bugarskoj, tačnije Sofiji. Bilo je to jedno pre podne provedeno u glavnom gradu susedne države. Pa ću svoje upoznavanje Balkana upravo početi odatle.