Za one koji čitaju portal

Nisam još uvek uspeo da izazovem zadovoljavajuću pažnju čitalaca na Internetu. Verovatno zato što ne pišem u kontinuitetu. I što se dešava da pauze između objava često budu dugaćke. Zato ću pokušati da preko rubrike News koliko toliko čitaoce oibavestim šta ima novo na RASIN PORTALU. Protekle sedmice sam nastavio pisanje u rubrici Memories of people, objavom o mom pokojnom drugu Milošu Kuburoviću. Takođe sam se vratio putopisnim crticama u okviru rubrike Tour de Yugoslavia. Pregledom portala uočio sam da u pojedinim rubrikama nedostaju tekstovi, što je nedopustivo. Uglavnom se radi o rubrikama u kojima bi trebalo da se nađu tekstovi vezani za struku. Pokušaću da budem ažurniji i na tom planu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *